Awareness

ओझेलका खबर-४५८: नेपाल कै पहिलो दलित महिला सिडिओको जीवन कथा (अडियो सहित)

कार्यक्रम ‘ओझेलका खबर’

Place for ads

आजको श्रृंखलामा नेपाल कै पहिलो दलित महिला सिडिओको जीवन कथा र साथमा १४ वर्ष सम्म पनि अलपत्र सडक र सुनिमाया गीतको चर्चा सुन्न सक्नुहुनेछ।

भाग १:

भाग २:

भाग ३:

Get Vaccinated

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *